Kontakt

M.C.M. Klosterfrau Healthcare Sp. z o.o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa

+48 (22) 231 82 87biuro@klosterfrau.pl

Zgłoszenie działania niepożądanego produktu leczniczego
M.C.M. Klosterfrau Healthcare Sp. z o.o.

Działania niepożądane można zgłaszać podmiotowi odpowiedzialnemu M.C.M. Klosterfrau Healthcare Sp. z o.o. pod numerem telefonu: +48 (22) 231 82 87 bądź drogą elektroniczną na adres PV@klosterfrau.pl.